Άλλες Υπηρεσίες

Μεταφράσεις

Το Δικηγορικό Γραφείο Παρπαρίνος παρέχει επίσης υπηρεσίες νομικών μεταφράσεων μεταξύ Αγγλικών, Γαλλικών και Ελληνικών. Μεταφράσεις που αναλαμβάνονται πραγματοποιούνται γρήγορα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια, με αυστηρή έμφαση στην τήρηση των συμφωνηθεισών προθεσμιών.

Εταιρικές Υπηρεσίες

Στο Δικηγορικό Γραφείο Παρπαρίνος, προσφέρουμε επιπρόσθετα εταιρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ιδρύσεων εταιρειών, παροχή εγγεγραμμένου εταιρικού γραφείου και εγγραφών στο Φ.Π.Α.

Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, καθώς και πιστοποιήσεις για πληρεξούσια, τίτλους ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που πιθανών να χρειάζονται πιστοποίηση.