Η Ομάδα

Λούκας Παρπαρίνος (Συνέταιρος)

Εκπαίδευση

Επαγγελματικοί Oργανισμοί

Γλώσσες

Τομείς Πρακτικής

Ο Λούκας έχει εκτενή εμπειρία σε αστικές υποθέσεις και προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο και ασχολείται, μεταξύ άλλων, με εμπορικές υποθέσεις, υποθέσεις ανάκτησης χρέους και σύνταξη προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο σε διάφορα θέματα.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λούκα μέσω e-mail στο lucas@parparinos.com

Βίας Παρπαρίνος (Συνέταιρος)

Εκπαίδευση

Επαγγελματικοί Oργανισμοί

Memberships

Γλώσσες

Τομείς Πρακτικής

Ο Βίας ειδικεύεται στο νόμο της ΕΕ, έχοντας εργαστεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ενώ έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε αστικές υποθέσεις, συμφωνίες αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας και σε διασυνοριακές συναλλαγές. Είναι επίσης μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλίας μετά από την κλήση του από το Honourable Society of Lincoln's Inn. Επιπρόσθετα, ο Βίας διδάσκει Αγγλική Νομική Ορολογία στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία. Αναλαμβάνει επίσης νομικές μεταφράσεις μεταξύ Ελληνικών, Αγγλικών και Γαλλικών σε συχνή βάση.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Βία μέσω e-mail στο vias@parparinos.com