Επιχειρήσεις Στην Κύπρο

Επισκόπηση

Η Δημοκρατία της Κύπρου παρέχει μια άριστη θέση για ίδρυση και διατήρηση εταιρειών λόγω του διαφανούς νομικού συστήματός της, με τις σαφείς επιρροές από το αγγλικό νομικό σύστημα. Οι περιορισμοί οικονομίας της αγοράς και η έλλειψη περιορισμών στην κυκλοφορία κεφαλαίου και ατόμων στο νησί - σε πλήρη εναρμόνιση με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ - το καθιστούν ένα ιδανικό κέντρο επένδυσης. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, ενώ το φορολογικό σύστημά της είναι πλήρως συμμορφωμένο με τις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Με την προσχώρησή της στην ΕΕ το 2004, η Κύπρος έχει γίνει μια προεξέχουσα πύλη επένδυσης της ευρύτερη περιοχή, που συνδέει την ΕΕ και τις δυναμικές οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και ιδιαίτερα της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Κίνας και της Ινδίας.

Μια Ιδανική Θέση Διατήρησης Επιχειρήσεων Στην ΕΕ Και Την Ανατολική Περιοχή Της Μεσογείου

Φορολογικά Οφέλη

Σχέδιο (Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα) Υπηκοότητας

Φορολογικά Οφέλη Των Προσώπων & Πιθανών Επενδυτών Στην Κύπρο

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το υφιστάμενο εταιρικό και οικονομικό καθεστώς της Κύπρου την καθιστά μια άκρως ελκυστική επιλογή επένδυσης και δικαιοδοσίας διατήρησης ενδιάμεσης εταιρείας, προσφέροντας τα ακόλουθα προτερήματα:

Η Κύπρος μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως μια τοποθεσία για μια τελική ιθύνουσα εταιρεία, όντας ιδανική για κάθε ταμείο ή μέσο επενδύσεων, καθώς δεν υπάρχει φόρος για τις συναλλαγές σε κινητές αξίες, όπως ορίζονται, ακόμα και αν αυτό είναι ο συγκεκριμένος φορέας της συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας. Εφόσον δεν υπάρχει καμία παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων, δεν υπάρχει καμία ασάφεια σε θέματα ανάκτησης των καταβληθέντων φόρων.

Η Ιδανική Τοποθεσία Για Την Επίλυση Των Διαφορών

Η επιρροή από το αγγλικό νομικό σύστημα και η νομολογία έχουν επιτρέψει στην Κύπρο να διατηρήσει και να εφαρμόσει την δικαστική της δομή σύμφωνα με την οποία όλες οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, ενώ εφαρμόζεται μια σύγχρονη και δίκαιη προσέγγιση, βασιζόμενη εξ ολοκλήρου στην νομολογία και σε προηγούμενα, στο διακανονισμό διαφορών μέσω δικαστικών αγωγών και διαδικασιών πολλαπλών δικαιοδοσιών.

Νομικά έξοδα στην Κύπρο είναι ανταγωνιστικά και σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Τα νομικά, δικαστηριακά και την διοικητικά έξοδα είναι επίσης πολύ ανταγωνιστικά, σε σύγκριση με άλλες χώρες που παρέχουν ένα επίπεδο ισάξιο με αυτό της Κύπρου.